OLAYNE DENIM SHORTS

Regular price $32.90

MEASUREMENTS:

 S: WAIST: 60CM | HIPS: 82CM | THIGH: 50CM | DOWN: 31CM
M:WAIST: 64CM | HIPS: 86CM | THIGH: 52CM | DOWN: 32CM
L:WAIST: 68CM | HIPS: 88CM | THIGH: 56CM | DOWN: 34CM
XL: WAIST: 70CM | HIPS: 90CM | THIGH: 58CM | DOWN: 35CM