HARAJUKU DENIM SHORTS

Regular price $25.40

MEASUREMENTS:

S: DOWN: 27CM | WAIST: 66CM | HIPS: 89CM
M:DOWN: 27.5CM | WAIST: 70CM | HIPS: 93CM
L: DOWN: 28CM | WAIST: 74CM | HIPS: 97CM